China

Shenzhen Duoji Technology Development Ltd.

304,3/F, Block A, Shennan Garden podium, No 11, 

Kexing Road, Yuehai Street, Nanshan District

Shenzhen

Contact : Mrs. Tina Long
Tel. : +86-755-26632252
Fax : +86-755-22647455
sales@manyway.com

www.manyway.com

China

Xi'an Yixuan Technology

Xi cheng fang zhou 1-40505
710077 Xi'an, Shaanxi China

Contact : Mr. Qiu Wenying
Tel. : + 86-029-84271138
Fax : + 86-029-84271139
yixuankeji@aliyun.com